Cheap Air Max
Hoạt động | FGate Hoạt động | FGate

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Những hoạt động xã hội, các chương trình hợp tác cả về chuyên môn và kỹ năng là cơ hội FGate giúp đỡ, tạo điều kiện để các bạn yêu thích lĩnh vực kinh tế - tài chính - kinh doanh tiến gần hơn với ước mơ của mình.

Cuộc thi học thuật

FGate đồng hành cùng các câu lạc bộ, đoàn hội để tổ chức những sân chơi chuyên môn cho các bạn chuyên viên phân tích tương lai

F-workshop

Chương trình Hội thảo và workshop liên quan đến tài chính, kinh tế