Cheap Air Max
Khóa học | FGate Khóa học | FGate

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành kinh tế - tài chính.
Phát triển tư duy đánh giá và ra quyết định

CFA Level 1

CFA Level 1

 • Khai giảng 15.11.2016
 • Số lượng 40 người
 • Từ 13.000.000 VNĐ
Financial Modeling Fundamentals

Financial Modeling Fundamentals

 • Khai giảng 04-01
 • Số lượng 30 người
 • 6.000.000 VNĐ
Tax for Financial Analyst

Tax for Financial Analyst

 • Số lượng 20 người
Industry Insight Series 01: Ngành Chăn nuôi

Industry Insight Series 01: Ngành Chăn nuôi

 • Khai giảng 05-10
 • Số lượng 20 người
 • 4.000.000 VNĐ
Business Analysis using Excel

Business Analysis using Excel

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số lượng 25 người
 • Liên hệ VNĐ
Equity Research Writing

Equity Research Writing

 • Khai giảng 12-12
 • Số lượng 25 người
 • 2.000.000 VNĐ
CFA Level 2

CFA Level 2

 • Khai giảng 08-12
 • Số lượng 20 người
 • Từ 14.400.000 VNĐ
Key success factors in the Retail Business

Key success factors in the Retail Business

 • Khai giảng 20-10
 • Số lượng 40 người
 • Liên hệ VNĐ