Cấu trúc và cách dùng It’s time chuẩn trong tiếng Anh

Khi bạn muốn nói một thời điểm phù hợp để làm gì đó, thường bạn sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc It’s time để diễn đạt. Vậy bạn đã nắm chắc cấu trúc cơ bản của It’s time hay chưa? Cùng tuhocielts.vn tìm hiểu cấu trúc và cách dùng It’s time chuẩn trong tiếng Anh nhé!

1. Cấu trúc It’s time được sử dụng khi nào?

Cấu trúc It’s time mang ý nghĩa diễn tả thời gian mà một việc, hành động được nhắc tới cần được làm ngay lúc đó. Cấu trúc này thường được sử dụng khi người nói muốn nhắc nhở, hoặc khuyên ai đó một cách gấp gáp, khẩn thiết.

Ví dụ cấu trúc It's time.
Ví dụ cấu trúc It’s time.

Ví dụ:

 • It’s time you finished your homework. (Đã tới lúc bạn hoàn thành bài tập của mình.)
 • It’s time he got up. (Đã đến lúc anh ta phải dậy.) 
 • It’s time you finished your housework. (Đã đến lúc bạn làm xong việc nhà rồi.)
 • It’s time she went to sleep. (Đã đến lúc cô ấy phải đi ngủ rồi.)
 • It’s time for us prepare for the picnic. (Đã đến lúc chúng ta chuẩn bị cho chuyến dã ngoại rồi.) 

2. Cấu trúc It’s time và cách dùng

Trong tiếng Anh, cấu trúc It’s time được sử dụng như sau:

2.1. Cấu trúc It’s time + V_quá khứ

Cấu trúc:

It’s time + S + V(quá khứ) + …..

Mặc dù động từ ở mệnh đề chính được chia ở thì quá khứ tuy nhiên trong cấu trúc It’s time thì động từ này mang nghĩa ở thì hiện tại hoặc tương lai, mà không mang tính chất của thì quá khứ.

Ví dụ:

 • It’s time Linda went home. (Đã đến lúc Linda đi về nhà.)
 • It’s time I bought a new hat. (Đã đến lúc tôi mua chiếc mũ mới.)
 • It’s time we bought a new air-conditioner. (Đã đến lúc chúng ta phải mua máy điều hòa mới rồi.)
 • It’s time Bob had a new haircut. (Đã đến lúc Bob cắt tóc rồi.)
 • It’s time you woke up. (Đã đến lúc bạn thức dậy rồi.) 

2.2. Cấu trúc It’s time + To_V

Cấu trúc:

It’s time + (for sb) + to + V-inf ….

(đã đến lúc … phải làm gì)

Một dạng khác của cấu trúc It’s time là kết hợp với động từ nguyên thể có to. Chúng ta sử dụng dạng này khi muốn nói rằng thời điểm thích hợp để thực hiện việc gì đó đã đến và chúng ta vẫn còn thời gian để làm nó.

Ví dụ: 

 • It’s time for us to have breakfast. (Đã đến lúc chúng ta ăn sáng.)
 • It’s time for us to go to school. (Đã đến lúc chúng ta đi học.)
 • It’s time for them to go to school. (Để đến lúc họ đi học.)
 • It’s time to save money. (Đã đến lúc để tiết kiệm tiền rồi.)
 • It’s time for Kaylee to study English. (Đã đến lúc Kaylee học tiếng Anh rồi.) 

3. Một số cấu trúc liên quan đến cấu trúc It’s time

Bên cạnh cấu trúc It’s time nguyên gốc, trong tiếng Anh người ta còn có thể thêm “high” hoặc “about” để nhấn mạnh hơn về tính cấp thiết, khẩn cấp của sự việc, hành động cần được thực hiện tức thì.

Cấu trúc:

It’s about time + S + V-ed/P2/ It’s about time + for + sb + to + V-inf

It’s high time + S + V-ed/P2/ It’s high time + for + sb + to + V-inf

Ví dụ cấu trúc It's high time.
Ví dụ cấu trúc It’s high time.

Ví dụ: 

 • It’s about time Paul left. (Đã đến lúc Paul phải rời đi rồi.)
 • It’s high time we handed in our assignment. (Đã đến lúc chúng ta phải nộp bài tập rồi.)
 • It’s about time for Leila to have a job. (Đã đến lúc Leila có một công việc rồi.) 
 • It’s high time for him to join the meeting. (Đã đến lúc anh ta phải tham gia cuộc họp rồi.) 

 • Cách đọc giờ và diễn đạt thời gian trong tiếng Anh
 • Tổng hợp đầy đủ các loại mệnh đề trạng ngữ trong ngữ pháp tiếng Anh
 • Phân biệt Nevertheless với However và But trong văn tiếng Anh ít ai biết

4. Bài tập và đáp án: 

4.1. Bài tập:

Bài 1: Sử dụng cấu trúc It’s time để đưa ra lời khuyên/lời thúc giục:

0. Mary is getting overweight (Example)

=> It’s time Mary lost weight. (Đã đến lúc Mary giảm cân rồi.) 

1. She has had a toothache for 3 days.

=> 

2. It’s 11:00 p.m now and our children haven’t gone to sleep.

=> 

3. My flower vase is broken. 

=> 

4. My parents have never used the Internet before. 

=> 

5. Poppa has a class at 8:00 a.m and it is 7:40 a.m now. 

=> 

Bài 2: Chia dạng động từ thích hợp vào chỗ trống

 1. It’s really late. It’s time we (go) _____ home.
 2. It’s 12 o’clock and he is still in bed. It’s time he (get up)  _____ .
 3. It’s late. It’s time for me (go) _____ home
 4. It’s time for you (buy) _______ a new laptop. It is too old to use.
 5. It’s time you (buy) ______ a new laptop.
 6. It’s time for you (have) _______ lunch. You must be hungry.
 7. It’s time I (have) ________ my hair cut. It’s too long.
 8. It’s time for us (start) ______ learning a new subject. 
 9. It’s time we (start) ________ learning English.
 10. It’s time you (read)  ________ this document. You must finish your project before next Monday.

4.2. Đáp án: 

Bài 1: 

1. It’s about time she saw a dentist. 

2. It’s high time our children went to sleep.

3. It’s time for you to buy a new flower vase. 

4. It’s time for your parents to learn how to use the Internet.

5. It’s time Poppa went to school.

Bài 2: 

 1. went
 2. got up 
 3. to go
 4. to buy
 5. bought 
 6. to have
 7. had
 8. to start
 9. started 
 10. read

Hy vọng bài viết cấu trúc và cách dùng It’s time chuẩn trong tiếng Anh giúp bạn nắm chắc toàn bộ kiến thức cơ bản của cấu trúc It’s time, để áp dụng thành thạo trong bài kiểm tra bạn hãy luyện tập với bài tập trên bài viết nhé!

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé, FGate sẽ giúp bạn giải đáp kịp thời. Chúc các bạn học tốt!

Đăng bởi: FGate

Chuyên mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *