Một số Cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

Xem ngay:

 • IELTS Academic writing task 2
 • Tổng hợp đề IELTS Writing 2020 – có bài mẫu chi tiết
 • Tài liệu về IELTS Academic Writing Task 1 update mới nhất 2020

Tham khảo thêm: Địa chỉ luyện thi IELTS tại TPHCM

Một số cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

Ex:

 • This structure is too easy for you to remember.
 • He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

 • This box is so heavy that I cannot take it.
 • He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

 • It is such a heavy box that I cannot take it.
 • They are such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

Ex:

 • She is old enough to get married.
 • They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì?…)

Ex:

 • I had my hair cut yesterday.
 • I’d like to have my shoes repaired.

tuhocielts.vn

Đăng bởi: FGate

Chuyên mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *