Cheap Air Max
FGate | Build your way up! FGate | Build your way up!
Kỹ năng viết báo cáo phân tích doanh nghiệp

Kỹ năng viết báo cáo phân tích doanh nghiệp

43 Khi được hỏi về kỹ năng viết báo cáo thì rất nhiều người thường hay chỉ nghĩ rằng công việc đó chỉ dành cho những người đang làm việc tại....

Read More
Chỉ số US Dollar Index (DXY)

Chỉ số US Dollar Index (DXY)

43 US Dollar Index (DXY) là một chỉ số so sánh giá trị của đồng Dollar Mỹ trong một giỏ các đồng ngoại tệ mạnh khác (chọn từ các quốc gia....

Read More
Ngành chăn nuôi gia cầm ở Trung Quốc

Ngành chăn nuôi gia cầm ở Trung Quốc

43 Bài viết sử dụng thông tin từ bài viết Development of Poultry production clusters in China: A policy review của Libin Wang, Qiming Liu, Hong E. Zheng, Jin Wu and....

Read More
Xu hướng tích hợp (Integration) trong ngành chăn nuôi

Xu hướng tích hợp (Integration) trong ngành chăn nuôi

43 Dịch cúm gia cầm (Avian Influenza) có ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc ngành chăn nuôi gia cầm ở nhiều quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng. Trong bài....

Read More
Ngành chăn nuôi Việt Nam liệu có rủi ro- Một góc nhìn

Ngành chăn nuôi Việt Nam liệu có rủi ro- Một góc nhìn

43 Khi đề cập về ngành chăn nuôi Việt Nam, phần lớn bộ phận mà tôi nhận được phản hồi đều xoay quanh những cụm từ chính: biến động, rủi ro,....

Read More
Charoen Pokphand (CP) – mô hình kiểu mẫu trong ngành chăn nuôi

Charoen Pokphand (CP) – mô hình kiểu mẫu trong ngành chăn nuôi

43 Trong hai bài kỳ trước chúng ta có đề cập đến xu thế tích hợp giữa các khâu trong chuỗi giá trị (Integration) của ngành chăn nuôi nói chung trên....

Read More
Những lỗi sai thường gặp trong viết báo cáo phân tích doanh nghiệp

Những lỗi sai thường gặp trong viết báo cáo phân tích doanh nghiệp

43 BẠN CÓ HÀI LÒNG VỚI BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ MÀ BẠN VIẾT Là một analyst trong ngành tài chính hẳn ai cũng quen thuộc với việc viết một báo cáo....

Read More
CFA quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, xã hội

CFA quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, xã hội

43 Trong bài cập nhật gần đây của FGate về thay đổi nội dung của chương trình CFA Level 1 & 2, thì Viện CFA (CFA Institute) đã thêm vào các....

Read More
Những thay đổi nội dung CFA Curriculum Level 2 năm 2017

Những thay đổi nội dung CFA Curriculum Level 2 năm 2017

43 CFA Curriculum là tài liệu chính thức của Viện CFA. Đây là bộ tài liệu PHẢI đọc khi tiếp cận với chương trình CFA. Mỗi năm Viện CFA có những....

Read More
Những thay đổi nội dung CFA Curriculum Level 1 2017

Những thay đổi nội dung CFA Curriculum Level 1 2017

43 CFA Curriculum là tài liệu chính thức của Viện CFA. Đây là bộ tài liệu PHẢI đọc khi tiếp cận với chương trình CFA. Mỗi năm Viện CFA có những....

Read More