[LỜI GIẢI] Cho hình thang ABCD có AB // CD và S không thuộc mặt phẳng (ABCD) . Tr - Tự Học 365

Câu hỏi

Nhận biết

Cho hình thang ABCD đem AB // CD và S ko nằm trong mặt mày phẳng lì (ABCD) . Trên SA ; BD lấy 2 điểm M , N sao mang đến frac{SM}{SA}=frac{DN}{DB}=frac{2}{3} . Kẻ NI // AB ( I in AD) .

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Cho hình thang ABCD có AB // CD và S không thuộc mặt phẳng (ABCD) . Tr - Tự Học 365

a) Chứng minh : XiaoMI // (SBD) ; (MNI) // (SCD) . Suy đi ra MN // (SCD)

b) Tìm Phường in (MNI) cap SB . Chứng minh PJ // SC


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

a) Ta đem : 

Xem thêm: Giá rượu Chivas 18 hộp xanh chính hãng

Do NI // AB nên 

Suy đi ra : 

=> XiaoMI // SD => XiaoMI // (SBD)

Do NI // AB => NI // CD

Vậy (MNI) // (SCD) nên MN // (SCD)

b) Trong mặt mày phẳng lì (ABCD) tao đem : NI  BC = {J}

Do AB // IJ suy đi ra (SAB) rời (IMN) theo đuổi gửi gắm tuyến MP và MP // AB // IJ

Vậy Phường  SB  (MNI)

Xem thêm: Megaduo trị mụn gì? Cách dùng Megaduo Gel trị mụn hiệu quả

Ta đem : MP // AB bởi vậy : 

            IJ // AB bởi vậy :