Trục đối xứng của parabol là đường thẳng có phương trình | cungthi.online

Đáp án và điều giải

Đáp án:D

Lời giải:

Xem thêm: Bù mắt – Loài côn trùng đe dọa sức khỏe của con người

Phân tích: Trục đối xứng của parabol img1 là đường thẳng liền mạch img2. Trục đối xứng của parabol img3 là đường thẳng liền mạch img4.  

Đáp án đúng là  D

Bạn với muốn?

Xem tăng những đề ganh đua trắc nghiệm khác

Một số thắc mắc không giống rất có thể chúng ta quan hoài.