CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

Trong việc làm mỗi ngày, có lẽ rằng chúng ta cũng rất nhiều cần xếp loại hoặc tính điểm tầm lúc còn là SV hoặc thực hiện việc làm nhân sự. Có không ít người ko rõ ràng phương pháp để đo lường những yếu tố này nhập Excel. Vậy nằm trong theo dõi dõi cách tính điểm trung bình và sử dụng hàm xếp loại học tập lực nhập Excel bên trên nội dung bài viết ADTIMIN tiếp sau đây nhé.

Xem thêm: Tuyệt đỉnh Excel khóa học tập Excel canh ty thành thục +150 hàm Excel nhập 16 giờ

Bạn đang xem: CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

image 15 1

Ví dụ minh họa phương pháp tính điểm tầm nhập Excel

Yêu cầu: Hãy xếp loại học viên theo dõi đòi hỏi sau:

 • Nếu điểm tầm bên trên 8 thì xếp loại Giỏi
 • Nếu điểm tầm kể từ 6,5 cho tới 8 thì xếp loại Khá
 • Nếu điểm tầm kể từ 5 cho tới bên dưới 6,5 thì xếp loại Trung bình
 • Còn lại là Yếu

Mẹo nhỏ (Tips): Nếu đề bài bác là “Nếu-thì” nên chọn lựa dùng hàm IF và nếu như đề bài bác chứa chấp “” thì bạn phải lựa chọn sử dụng hàm AND.

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội phối hợp hàm IF và hàm AND nhập Excel

2 phương pháp tính điểm tầm và xếp loại nhập Excel

Cách sử dụng phối hợp hàm IF và AND – hàm xếp loại học tập lực nhập Excel

Công thức hàm xếp loại học tập lực nhập Excel cần dùng nhập ví dụ trên:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”,IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”)))

Trong cơ,

 • IF(I3>8;”Giỏi”: Phần công thức biểu thị nếu như điểm tầm bên trên dù I3 to hơn 8 thì dù Xếp loại tiếp tục hiện nay thành phẩm là Giỏi, còn nếu như nhỏ rộng lớn 8 thì xét cho tới những ĐK tiếp theo sau.
 • IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”: Phần công thức biểu thị nếu như điểm tầm bên trên dù I3 nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 8 (<=8)và to hơn hoặc bởi vì 6.5 (>=6.5) thì dù Xếp loại tiếp tục hiện nay thành phẩm là Khá, còn nếu như nhỏ rộng lớn 6.5 thì xét cho tới những ĐK tiếp theo sau.
 • IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”))): Phần công thức biểu thị nếu sinh viên với điểm tầm (ô I3) to hơn hoặc bởi vì 5 (>=5) và nhỏ rộng lớn 6.5 (<6.5) thì xếp loại Trung bình, sót lại bên dưới 5 được xem là loại Yếu.

image if and or

Hoặc vận dụng công thức xếp loại điểm tầm ngắn ngủi gọn gàng sau:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(I3>=6.5,”Khá”,IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”)))

Trong cơ, những nguyên tố được giản lược tách tự điểm tầm được xét đơn thuần theo dõi trật tự tách dần dần, nên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu đơn giản và giản dị như sau:

Xem thêm: Cung Xử Nữ (23/8-22/9) - Tính cách, Tình yêu và Sự nghiệp 2023 | CareerViet.vn

 • IF(I3>8;”Giỏi”: Nếu I3 là số to hơn 8 thì trả thành phẩm J3 là Giỏi, ko thì xét những ĐK tiếp.
 • IF(I3>=6.5,”Khá”: Nếu I3 là số to hơn hoặc bởi vì 6.5 thì trả thành phẩm J3 là Khá, đồng nghĩa tương quan với I3<=8 vì thế những tình huống >8 đã và đang được xét trước cơ.
 • IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”))): tương tự động như bên trên, hàm IF này xét những số điểm to hơn hoặc bởi vì 5, đồng nghĩa tương quan với I3<6.5 tự những tình huống >=6.5 đang được xét trước.

Xem thêm: Cách tính điểm tầm môn cho tới học viên và SV nhập Excel đúng đắn, thời gian nhanh chóng

Cách sử dụng hàm AND, OR nhập hàm IF như hàm xếp loại học tập lực nhập Excel

Mở rộng lớn thêm thắt ví dụ vừa vặn rồi với những đòi hỏi sau:

 • Sinh viên xếp loại Giỏi và điểm những môn không tồn tại môn nào là bên dưới 7 thì được học tập bổng: 240000.
 • Sinh viên xếp loại Giỏi hoặc Khá và tuy vậy với môn điểm bên dưới 7 thì được học tập bổng: 180000.
 • Sinh viên xếp loại Trung bình ko được học tập bổng.
 • Sinh viên xếp loại Yếu cần nộp thêm thắt 180000 chi phí học tập lại.

Đ ý những tín hiệu của đề bài bác, tớ tiếp tục dùng hàm IF với những hàm MIN, AND, OR nhằm xử lý Việc này.

image 15 2

Công thức cần thiết điền nhập ô K3 là:

=IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000,IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000,IF(J3=”Trung bình”,0,-180000)))

Trong cơ,

 • IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000 : Nghĩa là nếu như SV được xếp loại Giỏi (J3=”Giỏi”) mặt khác độ quý hiếm nhỏ nhất (MIN) của những dù kể từ D3 cho tới G3 to hơn hoặc bởi vì 7, thì thành phẩm tiếp tục hiển thị học tập bổng 240000, ko thì xét tiếp những ĐK tiếp sau đó.
 • IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000 : Hàm này xét 2 tình huống xảy ra
 1. J3 = “Giỏi” tuy nhiên MIN(D3:G3)<7 thì SV chỉ được học tập bổng loại Khá 180000
 2. J3 = “Khá” thì SV chỉ được học tập bổng loại Khá 180000

=> Phải đặt điều cả hai tình huống này nhập hàm OR với ĐK (1) Loại xuất sắc và với điểm nhỏ rộng lớn 7 tiếp tục đặt điều nhập hàm AND.

Xem thêm: Cập nhật bảng size giày Hàn Quốc với Việt Nam chuẩn nhất 2024

 • IF(J3=”Trung bình”,0,-180000) : Nghĩa là SV xếp loại Trung bình thì ko được học tập bổng, Yếu cần nộp 180000

Kết ngược chiếm được như hình bên dưới đây:

image 15 3

Kết luận

Các kiến thức và kỹ năng bên trên đều là con kiến thức tin học tập văn phòng cơ bạn dạng nhập Excel tuy vậy nếu như người tiêu dùng ko rõ ràng cơ hội phối hợp những hàm cơ bạn dạng thì tiếp tục thất lạc thật nhiều thời hạn nhập quy trình đo lường tương tự xử lý việc làm.